Neodol

Slide Neodol. Tekući oblik ibuprofena namijenjen za liječenje povišene temperature.

Slide

Neodol ibuprofen oralna suspenzija za liječenje visoke temperature kod djece (12+ god.). Neodol ibuprofen oralna suspenzija za liječenje visoke temperature kod djece (6+ god.). Neodol ibuprofen oralna suspenzija za liječenje visoke temperature kod djece. Neodol ibuprofen oralna suspenzija za liječenje visoke temperature kod djece (12+ god.). Neodol ibuprofen oralna suspenzija za liječenje visoke temperature kod djece (6+ god.). Neodol ibuprofen oralna suspenzija za liječenje visoke temperature kod djece. Neodol ibuprofen oralna suspenzija za liječenje visoke temperature kod djece (12+ god.). Neodol ibuprofen oralna suspenzija za liječenje visoke temperature kod djece (6+ god.). Neodol ibuprofen oralna suspenzija za liječenje visoke temperature kod djece.

Pitajte nas

    Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

    LITERATURA

    ¹ Desai, A. i Lee, M.(2007): Gibaldi’s Drug Delivery Systems in Pharmaceutical Care, American Society of Health-System Pharmacists, str. 461
    ² Odobreni sažetci opisa svojstava lijeka: Neodol 20×100 mg oralna suspenzija u vrećici, Neodol 20×200 mg oralna suspenzija u vrećici, Neodol 12×400 mg oralna suspenzija u vrećici, Neodol 20 mg/ml oralna suspenzija i Neodol forte 40 mg/ml oralna suspenzija.

    © Jadran-galenski laboratorij d.d. JGL d.d.